HSP eli erityisherkkyys

puolukat

Erityisherkkyys on synnynnäinen, hermostollinen ominaisuus. Erityisherkän ihmisen (engl. Highly Sensitive Person, HSP) hermosto käsittelee aistien välittämää tietoa tavallista laajemmin ja syvällisemmin. Käytännössä se ilmenee tarkkana havainnointikykynä, kokemisen syvyytenä sekä monipuolisena ja syvällisenä asioiden käsittelykykynä.” ”Herkän ihmisen voimakas kokemusmaailma on vaikeasti avattavissa ihmiselle, joka ei itse ole erityisherkkä. Monet erityisherkät tuntevat olevansa ulkopuolisia ja erilaisia tämän vuoksi. Erityisherkkyys lisää alttiutta kuormittua ja herkät voivat kokea ristiriitaa ympäristön vaatimusten ja omien tarpeidensa välillä. Tunnistaessaan ominaisuuden itsessään ja löytäessään vertaisiaan erityisherkän ihmisen itsetuntemus ja omanarvontunto lisääntyvät. Tällöin hänellä on paremmat valmiudet huolehtia jaksamisestaan.” […]

Read More →

Yleisiä harhaluuloja introverteista

”Just de!” – Ajattelin alla olevaa informaatiota lukiessani (via Rautalinnun räpiköönnit). Tämä on sarjassamme aiheita, jotka saattavat ylittää ärsytyskynnyksen. Otan silti riskin. Fakta lienee, että aniharva on ihan sataprosenttisesti introvertti tai ekstrovertti, mutta pääsääntöisesti jompaan kumpaan suuntaan kallellaan. Synnynnäisesti, ei omasta valinnasta. Sanotaan, että 70% ihmisistä on ekstrovertteja ja 30% introvertteja. Minusta on aina parempi mitä enemmän näistä asioista puhutaan, jotta voisimme paremmin ymmärtää toisiamme. Avoimin mielin, ihan mielenkiinnosta. Eiks niin. Asiaan: [CopyPaste introvertit.net] Yleisiä harhaluuloja introverteista Introvertit ovat hiljainen vähemmistö yhteiskunnassa. Noin kolmannes ihmisistä voidaan luokitella introverteiksi. Tämän seurauksena introverttejä usein ymmärretään väärin. Me joudumme elämään yhteiskunnassa, joka on ekstroverttien suunnittelema heitä itseään varten. Monet sosiaaliset käytännöt ja ajanvietteet ovat introverteille vaikeita ymmärtää, koska me emme nauti samoista asioista kuin ekstrovertit, usein päinvastoin. Alla olevan listan tarkoituksena on yrittää selventää näitä eroja, jotta me kaikki tulisimme paremmin toimeen keskenämme. Harhaluulo #1. Introvertit eivät pidä puhumisesta Tämä ei ole totta. Introvertit puhuvat vain kun heillä on asiaa. Ns. small talk eli jutustelu merkityksettömistä aiheista on useimmille introverteille sietämätöntä. Jos löydät jonkin puheenaiheen, josta introvertti on oikeasti kiinnostunut, on häntä vaikea saada lopettamaan puhumista siitä. Harhaluulo #2. Introvertit ovat ujoja Ujous juontuu sosiaalisen tuomitsemisen pelosta ja on useammin ekstroverttien piirre. Introvertit puolestaan eivät puhu ihmisten kanssa pelkästään sosiaalisen kanssakäymisen takia, vaan he tarvitsevat jonkin syyn lähestyä ihmisiä. Harhaluulo #3. Introvertit ovat töykeitä Intoverteille sosiaaliset konventiot tuntuvat turhilta. Heistä on aina parempi puhua suoraan ja rehellisesti, mitä paradoksaalisesti ei pidetä sosiaalisesti hyväksyttynä […]

Read More →

Temperamenttista

Sainpas minäkin vihdoin lukaistua tämän mielenkiintoisen opuksen: Liisa Keltikangas-Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Pitkään se olikin kirjanmerkeissä odottamassa sopivaa aikaa ja inspistä. (samasta kirjasta on postannut esimerkiksi Kaarina Davis lokakuussa 2013.) Kirjan kirjoittaja Anna-Liisa (Liisa) Keltikangas-Järvinen on Helsingin yliopiston psykologian professori ja suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja, joka on julkaissut tietokirjoja vuodesta 1979 lähtien. Tämä kirja herätti paljon ajatuksia. Erityisen kiinnostunut olin mm. sosiaalisuus & seurallisuus -osiosta. (kuten tuonnemmista lainauksista voikin päätellä ;) . . . . . . Temperamentti tarkoittaa toimintatyyliä tai reagointitapaa, yksilöllistä tapaa reagoida asioihin. Persoonallisuus kehittyy synnynnäisen temperamentin […]

Read More →